Kwaliteit en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zondervan neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, het milieu en de maatschappij en legt daarover verantwoording af.

  • De beheersing van onze afvalstromen vinden al op de werkvloer plaats. Wij werken samen met gecertificeerde afvalstroom verwerkers;
  • Maatschappelijk ondersteunen wij diverse lokale voetbal- en sportverenigingen. Tevens zijn wij sponser van SVB Excelsior Rotterdam;
  • Wij steunen Stichting Woord en Daad en diverse kerkelijke en christelijke organisaties;
  • Wij inspireren onze medewerkers en opdrachtgevers om op een juiste manier met energie en het binnenklimaat om te gaan;
  • Wij investeren in onze mensen en beschikken over een eigen opleidingscentrum waarbij we onze leerlingen begeleiden en ondersteunen in theorie en praktisch.

excelsior4all_logoStichting Excelsior 4 ALL
Excelsior is een voetbalorganisatie met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter. De stichting wil meerwaarde bieden aan de lokale samenleving en bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Speciaal hiervoor is Stichting Excelsior4ALL in het leven geroepen.

Livingstone_logoLivingstone Reizen
De christelijke organisatie Livingstone Reizen heeft in samenwerking met Happy Times Educational Centre een project gesteund op ongeveer 7 km van Kampala, naast de sloppenwijk Kawempe-Tule in Oeganda. Hier is een uitbreiding gerealiseerd voor een school voor wezen. Dit project heeft Zondervan gesteund door het plaatselijke initiatief in de Albrandswaard.

csm_logo_children_asking_6bd67b3695

Children Asking
Children Asking is een ontwikkelingsorganisatie die d.m.v. lowbudget projecten kinderen op eigen benen helpt te staan door toerusting van kerk en gezin.

ZOA_logoZOA Business Ambassadors
Sinds de onafhankelijkheid van Burundi in 1962 heeft het land zwaar geleden onder de bloedige strijd van de Hutu’s en de Tutsi’s. De armoede, bevolkingsdichtheid en de beperkte middelen van bestaan maken het gebied kwetsbaar en zorgen voor spanningen tussen groepen die zijn teruggekeerd en de mensen die waren gebleven in het land. Samen met andere ondernemers ondersteunt Zondervan de bevolking daar via landbouwprojecten, beroepsopleidingen en het steunen van lokale organisaties en overheden.

 

Keurmerk en certificering

Kwaliteit en veiligheid vormen de basis voor een goed resultaat. Zondervan hecht grote waarde aan de eisen en keuringen m.b.t. veiligheid en kwaliteit en biedt zowel haar opdrachtgevers als medewerkers uitstekende garanties op dit gebied.

Zondervan is gecertificeerd voor de BRL 6001 en VCA en is een erkend leerbedrijf.

keurmerk_certificering

Contact

Zondervan Groep
Nijverheidsweg 25
3161 GJ Rhoon

Telefoon: 010 501 68 77
E-mail: info@zondervan.nl

Zondervan techniek Zondervan klimaat Franken Zondervan